جهت پیگیری وضعیت گارانتی محصول خریداری شده، اطلاعات زیر را وارد نمائید
 
 
شرایط گارانتی
موارد ابطال گارانتی:
  • عدم نصب توسط نصابان مورد تایید شرکت
  • ریختن و راکد ماندن آب روی سطح پارکت
  • ناهمواری و یا عدم خشک شدن کامل کف
  • شستشو با مواد شوینده و یا شیمیایی
  • عدم رعایت نکات نحوه استفاده
موارد شامل گارانتی:
  • مقاومت در برابر فرسایش
  • عدم جدا شدن روکش
  • مقاومت در برابر لکه
  • انسجام و استحکام پارکت (چهار قفل)
  • مقاومت در برابر رنگ پریدگی (تغییر رنگ)
فرم ثبت و فعال سازی گارانتی محصولات