ضدآب
مقاومت در برابر آتش
انعطاف پذیری
دوام

رنگ های مختلف در پارکت

چسبندگی جدید

سیستم جدید چسبندگی

تنوع رنگ

رنگ های متنوع پارکت

ضمانت

12 سال ضمانت مصارف خانگی

ضمانت

6 سال ضمانت مصارف تجاری

رویه های چوبی امیران ملامینه

 

 

 

مسئولیت اجتماعی

 

گروه صنعتی مصیبی از بدو تاسیس، از مسئولیت خود در قبال محیط زیست آگاه بوده است. تمرکز فعالیت های ما براصل "سودمند بودن" است و تمام فعالیت های اجتماعی ما حول این محور می باشند. ما با آگاهی کامل از هویت نام تجاری جهانیمان، در حال تنظیم اهداف پایدار خود در مسیر آینده و گسترش خدمات خود فراتر از مرزها و سهامدارانی که با آن ها مانند حلقه های زنجیره ای به هم پیوسته ایم، می باشیم. فعالیت های اجتماعی ما که بر محور انسان و جامعه شکل می گیرند، با رویکرد متمرکز بر راه حل ارائه می شوند.